Photo
krish-a:

😞
Photo
Almost-midnight artwoking

Almost-midnight artwoking

Photo
Waiting for colouring. The combat doctor

Waiting for colouring. The combat doctor

Photo
Nghiện vẽ ntn chết mất thôi :3

Nghiện vẽ ntn chết mất thôi :3

Photo

[x]

[x]

(Source: fiercequeengrassi)

Photo
Đậu Xanh Rau Muống :v

Đậu Xanh Rau Muống :v

Photo
Và tui đã định đánh dấu cái chai của mình bằng cách… :))) Cách này rất hiệu quả, lại dễ làm, ko tốn tiền (ko tính tiền mua cái chai, bút lông bảng và băng keo trong :v), lâu lâu lại có thể thay đổi chữ nữa :v

Và tui đã định đánh dấu cái chai của mình bằng cách… :))) Cách này rất hiệu quả, lại dễ làm, ko tốn tiền (ko tính tiền mua cái chai, bút lông bảng và băng keo trong :v), lâu lâu lại có thể thay đổi chữ nữa :v

Photo
Dưới tán

Dưới tán

Text

stupid-fucking-rope:

shagmestyles:

There’s a drunk guy outside singing What Makes You Beautiful to a tree. So I opened my window and played the actual song and he just got so happy. He looked at the sky and yelled, “You’re beautiful too, Jesus.”

image

(Source: okaytrue, via ladyfrenchfries)