Photo
Và tui đã định đánh dấu cái chai của mình bằng cách… :))) Cách này rất hiệu quả, lại dễ làm, ko tốn tiền (ko tính tiền mua cái chai, bút lông bảng và băng keo trong :v), lâu lâu lại có thể thay đổi chữ nữa :v

Và tui đã định đánh dấu cái chai của mình bằng cách… :))) Cách này rất hiệu quả, lại dễ làm, ko tốn tiền (ko tính tiền mua cái chai, bút lông bảng và băng keo trong :v), lâu lâu lại có thể thay đổi chữ nữa :v

Photo
Dưới tán

Dưới tán

Text

stupid-fucking-rope:

shagmestyles:

There’s a drunk guy outside singing What Makes You Beautiful to a tree. So I opened my window and played the actual song and he just got so happy. He looked at the sky and yelled, “You’re beautiful too, Jesus.”

image

(Source: okaytrue, via ladyfrenchfries)

Photo
Mở tym anh ra :v

Mở tym anh ra :v

Photo
Chân ko phải ngắn mà là rứt ngắn ._.

Có một sự quan ngại sâu sắc ._.

Chân ko phải ngắn mà là rứt ngắn ._.

Có một sự quan ngại sâu sắc ._.

Photo
lawebloca:

How we fight tall people Video

lawebloca:

How we fight tall people Video

(via lulz-time)

Photo
silversora:

"Dave.."
"Fuck off Shaun I am taking a picture."
"DAVE."

silversora:

"Dave.."

"Fuck off Shaun I am taking a picture."

"DAVE."

(Source: stigmartyr762, via variablejabberwocky)

Text

2014 so far

thesmashbro:

fabuloushetahungary:

toroheicho:

omidtheamnesiacender:

punished-gagsy:

anguisant:

the-internet-addict:

smallvagina:

kawaiiibatman:

smallvagina:

January: Selfie Olympics

February: Flappy Bird

lets see how the rest of the year goes

March: No Oscar for Leonardo DeCaprio

image

April: it’s a metaphors, you’re a metaphors, we are a metaphor, if I see another metaphor I’m going to kill someone

May:

image

June:

image

Wonder how July is gonna be

i will keep reblogging this each month

July:

image

August

image

(via cptprocrastination)

Photo
The Heart I tend to Forget

The Heart I tend to Forget